Sluit
Menu

Maximale flexibiliteit in conceptwoningen dankzij BoWall

02 april 2019

In het Brabantse dorp Veen is een uniek woningconcept neergezet: Flex-homes. Een volledig flexibel en aanpasbaar concept, waarbij tijdens de afbouwfase Knauf BoWall-wanden zijn gebruikt. Welke voordelen werden tijdens het ontwerp- en bouwproces ervaren door de keuze voor deze slimme installatiewand?

Uniek woningconcept

Het concept Flex-homes werd bedacht door Erwin Spuybroek en Jeroen Heiblom, beiden bouwmanager en samen met Nourdin Alou mede-directeur van Flex! B.V. Erwin: “Aan het eind van de crisis wilden wij een woningbouwsysteem maken wat veel meer woonkwaliteit en flexibiliteit herbergde dan andere systemen die er toen waren. In Veen hebben we dit voor het eerst gerealiseerd, dit was ons pilotproject.” Jeroen vult aan: “Woningcorporatie Woonlinie heeft een deel van de wijk Den Eng ontwikkeld, samen met de gemeente. Het is een plan van negen kleine appartementen in een groter casco die eigendom blijven van de corporatie (fase 1). Verder zijn er nog 17 gezinswoningen die wel verkocht worden.”

Volgens Erwin is er niet één standaard conceptwoning. “Onze woningen hebben eigenlijk de typologie van rijtjeswoningen. Alleen binnen dat blok zitten in feite alle woningtypen die je maar kunt bedenken. Appartementen, drive-in woningen, studenten- of meergezinswoningen, alles kan in datzelfde casco. Door de afbouw te variëren kun je verschillende woningtypes realiseren.” Bij het project werden verschillende partners betrokken, waaronder Wouters Totaalafbouw uit Amersfoort. Baldwin Ruitenburg is hier bedrijfsleider en was nauw betrokken bij het project Flex-homes: “Het was voor ons de eerste keer dat we met BoWall werkten. In de woningbouw is het volgens mij sowieso een van de eerste projecten waar dit zou worden toegepast.”

Flexibiliteit dankzij BoWall

De BoWall bestaat uit een wand met daarin een basisinstallatie en boven- of onderaan een geïntegreerde goot die afgedekt wordt met een afneembare plint. Dankzij het gootstuk zijn de achterliggende kabels of leidingen op elk moment bereikbaar, zonder dat de wand daarvoor geopend hoeft te worden. In Veen zijn tijdens de 1e fase van het project zowel de BoWall BASE (met het gootstuk onderaan) als de BoWall CAVE (variant op de CAVE toegepast bij sponningen in houtskeletbouw of beton) gebruikt.

Baldwin vertelt hoe de wanden zijn geplaatst tijdens de afbouwfase. “De CAVE is toegepast aan de binnenzijde van de woningen om de ringleiding beschikbaar te maken, zowel in het beton als houtskeletbouw. De BASE hebben we in elke binnenwand toegepast.” Erwin: “De huurappartementen voor de woningcorporatie krijgen zo de flexibiliteit die gewenst was.”  

Aanpasbare woning tijdens de gehele levensduur

Het gebruik van BoWall speelt volgens Erwin een belangrijke rol binnen het Flex-home concept. “De wandflexibiliteit die we nu tijdens de realisatie hebben, heeft onze opdrachtgever tijdens de gehele levensduur van de woning. Als een corporatie over pakweg 20 jaar de woning wil veranderen of er een heel ander woningtype van wil maken, dan kan dat vrij eenvoudig in de afbouw door de plint te verwijderen en de installatie aan te passen. Deze flexibiliteit is nieuw in de markt.”

Tijdens de 2e fase van het project werden door de opdrachtgever een aantal BoWalls vervangen door normale wanden. Toen kwamen direct de voordelen van deze installatiewanden naar voren. Jeroen: “De installateur kan overal eenvoudig bij in een BoWall, dat werkt goed. Toen in de 2e fase een aantal standaard wanden zijn geplaatst, kregen we direct klachten dat het installatiewerk een stuk lastiger was. Dus in die zin merk je dat BoWall met die goot perfect werkt.”

Verkorten van de montagetijd

Ook voor de afbouwer biedt BoWall een duidelijk voordeel. Baldwin vertelt: “Voor ons is dat het direct sluiten van de wanden. Je hebt zo maar één montagestroom. Normaal moet je als afbouwer altijd wachten op de E- en W-installateur. Bij een traditionele wand plaats je aan één kant de platen op de metalen constructie en daarna komt een installateur aan bod om elektra aan te sluiten en contactdozen te plaatsen. Als dat klaar is, komen wij weer terug om de wanden te sluiten. Dat vergt veel meer afstemming en ook meer coördinatie op de bouwplaats. Nu plaatsen we de wanden kant en klaar en zijn wij in principe klaar in de woning. Dat scheelt zoveel tijd in de montagefase!”

BoWall was volgens Erwin dan ook een belangrijk onderdeel om de uiteindelijke flexibiliteit voor de gebruikers te realiseren en het bouwproces te optimaliseren. “Er is meer voor nodig dan alleen dit type wand, maar het is wel één van de belangrijke ingrediënten om de verschillende bouwdisciplines te ontvlechten zoals wij doen.”